Công trình đã thi công-388

MÃ SP: Công trình đã thi công-388