MS -18 kích thước 69cm: 1.400.000 và 88cm:1.500

MÃ SP: MS-18