MS 23 BT tấm hậu vàng 69x48 giá 1.400.000

MÃ SP: MS 23 kt 81x48 1.500.000