Vách ngăn phòng bếp-050

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-050