Vách ngăn phòng bếp-051

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-051