Vách ngăn phòng bếp-052

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-052