Vách ngăn phòng bếp-053

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-053