Vách ngăn phòng bếp-054

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-054