Vách ngăn phòng bếp-055

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-055