Vách ngăn phòng bếp-056

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-056