Vách ngăn phòng bếp-057

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-057