Vách ngăn phòng bếp-058

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-058