Vách ngăn phòng bếp-059

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-059