Vách ngăn phòng bếp-060

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-060