Vách ngăn phòng bếp-061

MÃ SP: Vách ngăn phòng bếp-061