Vách ngăn phòng khách-095

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-095