Vách ngăn phòng khách-096

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-096