Vách ngăn phòng khách-097

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-097