Vách ngăn phòng khách-098

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-098