Vách ngăn phòng khách-099

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-099