Vách ngăn phòng khách-100

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-100