Vách ngăn phòng khách-101

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-101