Vách ngăn phòng khách-102

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-102