Vách ngăn phòng khách-103

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-103