Vách ngăn phòng khách-104

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-104