Vách ngăn phòng khách-105

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-105