Vách ngăn phòng khách-106

MÃ SP: Vách ngăn phòng khách-106